ฝึกอ่านคำ

กะลา

ปูนา

ตาโต

สามี

เกเร

กะทิ

ดูงู

ทะเล

ทะลุ

มือถือ

งาดำ

ทำใจ

ยาดี

ระยะ

มะเมีย

ตัวเรา

เขาวัว

หัวตา

ทาตัว

มัวเมา

เหาไร

ในคู

ชูคอ

รอดู

หูวัว

ตัวเหา

เกาหัว

มัวรอ

กอบัว

หัวใจ

ไปเกาะ

เจาะรู

ฮือฮา

ละมุน

จำปี

จำปา

หัวเราะ

พายุ

มานี

พอใจ

สีเทา

อาสา

จะมา

ชูมือ

ทายา

1ก

2ข

3ฃ

4ค

5ฅ

6ฆ

7ง

8จ

9ฉ

10ช

11ซ

12ฌ

13ญ

14ฎ

15ฎ

16ฐ

17ฑ

18ฒ

19ณ

20ด

21ต

22ถ

23ท

24ธ

25น

26บ

27ป

28ผ

29ฝ

30พ

31ฟ

32ภ

33ม

34ย

35ร

36ล

37ว

38ศ

39ษ

40ส

41ห

42ฬ

43อ

44ฮ

45ฮ

ครูแสนดี.com